<

Doç. Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN

Doç. Dr. T. Ayhan Beydoğan, ülkemizde 2000 yılında telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kuruluş olarak kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK-ilk kuruluşunda ismi Telekomünikasyon Kurumu)’un kuruluşunda Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanı olarak kurucu Daire Başkanı olarak bulunmuştur. Bu dönemde ilk defa hazırlanan ikincil mevzuatın oluşturulmasında ve Kurum ile yenilenen GSM imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmesinde aktif rol almıştır. GSM sektöründe Aria ve Aycell birleşmesinde Kurum tarafında görev almıştır.

BTK’da 2004-2014 yılları arasında Kurul Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında da Kurul II. Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Doç. Dr. T. Ayhan Beydoğan, Daire Başkanlığı ve Kurul Üyelikleri döneminde, ikincil mevzuatın hazırlanmasında, sektöre yönelik önemli kararların alınmasında, açılan uluslararası tahkim davalarına hazırlanmasında bulunmuş ve uluslararası kuruluşların düzenlediği uluslararası birçok toplantıda ülkemizi ve BTK’yı temsil etmiştir.
 
İdare Hukuku alanında Doçentlik unvanı bulunan Beydoğan, bazı üniversitelerde de lisans seviyesinde idare hukuku dersi ile yüksek lisans seviyesinde de Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri ve Rekabet ve Elektronik Haberleşme Hukuku derslerini vermektedir.

Dr. Cahit KARAKUŞ

Haberleşme, uzaktan yönetim, güvenlik ve savunma sektörlerinde 30 yıllık deneyime sahip olan Dr. Karakuş; ulusal ve uluslararası ölçekte iş geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmakta ve özgün çözümler geliştirmektedir.
 
Dr. Karakuş, sektörel yapılabilirlik araştırmaları, fon destek programları yönetimi, risk ve sapma analizi konularında uzman olarak çalışmalar yapmaktadır.
 
Tecrübeli uzmanlığı ile kaliteli, nitelikli ve farkındalık yaratan hizmet anlayışı geliştiren Dr. Karakuş, fikirlerin projelendirilmesi, uygun hibe veya kredi olanaklarının araştırılması konularında girişimcilere destek vermektedir.