<

Kamu İhale Hukuku

Ülkemizde idarelerin mal ve hizmet alımları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmakta iken, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum amacıyla daha sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çıkarılarak, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri ve kiralama işleri artık Kamu İhale Kanununa göre yapılmaktadır. İdarelerin mal ve hizmet satmalarına ilişkin işlerde Devlet İhale Kanununa göre yapılmaktadır.
 
Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, hem Kamu İhele Kanununa hem de Devlet İhale Kanununa göre yapılan işlerle ilgili danışmanlık ve hukuki sorunların çözümünde katkıda bulunmaktadır.