<

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) Regülasyonu

Tüm dünyada, haberleşme sektöründe hızlı bir değişim görülmektedir. Yeni teknolojilerin yayılması ve serbestleşme ve özelleşmenin artması yönündeki eğilim, telekomünikasyon pazarlarının önünü açarak, düzenleyici kurumların yeni tip düzenleme yapma ve yeni kararlar almasına sebep olmaktadır.
 
Diğer yandan, regülasyonun gelişimi; telekomünikasyon, medya ve bilgi teknolojilerinin geleceğini şekillendirmektedir. Düzenleyici kurumların elektronik haberleşme pazarında yaptıkları her düzenleme, aynı zamanda doğrudan işletmeci gelirlerini ve pazardaki avantajlı olan veya avantajlı olmayan oyuncuları da etkilemektedir.
 
Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir husus da regülasyon ve rekabet ilişkisidir. Regülasyonun mahiyeti değişmektedir. Öncül (ex-ante) düzenlemeler yerini artık ardıl (ex-post) düzenlemelere bırakmaktadır. Bu da rekabet politikalarını daha öncelikli hale getirmekte ve önemini artırmaktadır.
 
Bunun yanı sıra, yakınsama (convergence) ile birlikte, şebeke ve platform oyuncuları arasındaki sektörel sınırlar da kalkmaktadır. Bu sınırların kalkmasıyla da yayıncılık, medya ve elektronik haberleşme sektörleri içiçe girmektedir. Bu sektörlerin iç içe girmesi, düzenleme boşluklarına veya düzenlemelerin daha karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Düzenleme boşlukları ve karmaşık düzenlemeler de uygulamada işletmeciler açısından çeşitli tereddütlere yol açmakta ve bazen de bu tereddütler regülasyon ihlaline sebep olabilmektedir.
 
Sektördeki bu gelişmeler, işletmeciler açısından regülasyon konusunun öncelikli bir husus haline getirmiştir. Çünkü Düzenleyici Kurumun yaptığı düzenlemeler artık işletmecileri doğrudan etkilemektedir. İşletmecilerin bünyesindeki regülasyon bölümleri, işletme içinde en önemli birimler haline gelmiştir.
 
İşte bu noktada, regülasyon danışmanlığı devreye girmektedir. Regülasyon danışmanlığı, regülasyon politikası ve kararların pazara ilişkin hukuk sistemleri içerisinde yorumlanmasında ve doğru anlaşılıp yönlendirilmesinde işletmecilere imkan sağlar.
 
Ülkemizde bu alanda doğrudan çalışma yapan tek kuruluş olan Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, regülasyon danışmanlığı konusunda engin tecrübesi ve birikimi ile işletmecilere hizmet vermektedir.