<

Posta Hizmetleri Regülasyonu

Posta hizmetlerinin regülasyonu ilk defa 09/05/2013 tarih ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile düzenleme kapsamına alınmış ve bu konuda BTK’ya görev verilmiştir. Posta Hizmetleri Kanunu ile? posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimine ilişkin işlem ve hizmetlerin sunulması, yetkilendirme, tarife ilkeleri ve hizmet şartlarının tespit edilmesi, sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi, bunlara ilişkin yaptırımların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Bu sayılan konulara ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapma görevi da BTK’ya tevdi edilmiştir.
 
BTK tarafından Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ile İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ikincil mevzuat olarak yürürlüğe konulmuştur.
 
Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, ülkemizde ilk defa düzenleme kapsamına alınan posta regülasyonu konusunda da bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip olup, bu konuda da hizmet vermektedir.