<

Elektronik Haberleşme Hukuku

Ülkemizde Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) Hukukunda 2008 yılına kadar temel kanun olarak 1924 tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uygulandı. Bunu yanında 1983 tarihli Telsiz Kanununu da yine 2008 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve değişik kanunlarda bulunan elektronik haberleşme mevzuatını tek bir kanun altında toplanması amacıyla 05 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 10 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun başta yetkilendirme rejimi olmak üzere, erişim ve tarife, rekabet, tüketici hakları, spektrum politikası, tüketici hakları gibi birçok konularda yeni düzenlemeler getirdi.
 
Kanun, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde getirdiği birçok yeni hükümlerin yanında, halen imtiyaz sözleşmesi ile sektörde faaliyet gösterildiği ve bu sözleşmelerin süresinin henüz nihayete de ermediğini ve ahde vefa ilkesini de göz önünde bulundurarak, bu sözleşmelere ilişkin geçici hükümler koymuştur.
 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun da getirilen yeni düzenlemeler konusunda uzman olan Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık aynı zamanda da imtiyaz sözleşmeleri konusunda da oldukça geniş bir tecrübeye sahiptir.