<

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Hukuku

Tüketici hakları genel olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. İlk defa sektörel bazda tüketici hakları ile ilgili düzenleme Telekomünikasyon sektöründe 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile yapılmıştır. Daha sonra çıkarılan Elektronik Haberleşme Kanunu ile daha ayrıntılı bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Elektronik Haberleşme Kanununun amaç maddesinde amaçlar arasında “tüketici haklarının gözetilmesi” de sayılmıştır.
 
Tüketici hakları genel anlamda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile güvence altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, tüketiciler elektronik haberleşme sektöründe ek bir koruma imkanına kavuşmuştur. Tüketicilere ilişkin sektörel bazda da oldukça geniş ikincil mevzuat da ortaya çıkmış bulunmaktadır.
 
Elektronik haberleşme sektörü her geçen gün hızla gelişmekte, ve elektronik haberleşme cihazı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da işletmeciler ile tüketiciler arasında bir çok konuda uyuşmazlık çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların bir kısmı BTK tarafından oluşturulan tüketici şikayetleri çözüm mekanizması içerisinde çözülmektedir. Ancak, bu mekanizma içerisinde çözülemeyen önemli uyuşmazlıklar da yargıya yansımaktadır.
 
Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, tüketicilere ilişkin sektörel düzenlemeler ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol üslenmektedir.