<

Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabet Hukuku

Bir piyasada satıcıların birbirleri aleyhine daha fazla müşteri çekerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla karlarını artırmak için aralarında giriştikleri yarış olarak tanımlanan rekabet (competition) (Kaynak: http://rekabet.nedir.com/#ixzz3990rXdOR), piyasa mekanizmasına dayalı olarak çalışan sektörlerde rekabet piyasa ekonomisinin vazgeçilemez ve önemli bir aracıdır. Rekabet politikası, piyasalarda rekabet şartlarının hüküm sürmesine veya etkin ve rekabetçi firmaların yaratılmasına ve büyümesine imkan hazırlayan kamu politikası araçlarını ifade etmektedir.
 
Piyasa ekonomisinin rekabetçi bir ortamı doğurması, rekabetten beklenen faydaları ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle, rekabet, piyasa aktörlerini etkin olmaya zorlayarak, piyasaların ekonomik verimliliğe ulaşmasını sağlar. Ekonomik açıdan ise, üretimde ve kaynak dağılımında verimliliğin artması dolayısıyla fiyatların ucuzlamasını, ucuzlayan fiyatların tüketici refahını artırmasını, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin sağlanmasını ve bireylerin yenilikler peşinde koşmasını teşvik etmek suretiyle teknolojik gelişmeyi sağlamaktadır.
 
Düzenleme, genel anlamda, yaptırım tehdidi ile desteklenen ve gerçek ve tüzel kişilerin kullanabilecekleri takdir yetkileri üzerine getirilen kamu sınırlamaları/müdahaleleri olarak tanımlanabilir. Düzenlemenin rekabete ilişkin temel amaçları arasında rekabete dayalı piyasaları güçlendirmek için telekomünikasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması, hizmet kalitesinin arttırılması, hizmetlerin geliştirilmesi, hakim konumun kötüye kullanılmasının engellenmesi, etkin fiyatların oluşturulması ve tüketici haklarının korunması sayılabilir . Düzenlemeler, Öncül (Ex-ante) veya Ardıl (Ex-post) düzenleme olarak ikiye ayrılabilir. Öncül düzenlemeler, her sektörün kendi özellikleri dikkate alınarak belirlenen, ihlal gerçekleşmeden önce rekabet ihlalinin ortaya çıkmaması için regülasyon otoriteleri tarafından yapılan düzenlemelerdir. Piyasa mekanizmasına düzenleyici otoriteler tarafından yapılan düzenlemelerle söz konusu piyasaların rekabete açılması sağlansa bile firmaların her zaman rekabete aykırı bir davranışta bulunma olasılıkları vardır. Bu tür durumlar söz konusu rekabet ihlalinin ortadan kaldırılması için ardıl düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılar. Rekabet ortamının henüz oluşmadığı sektörlerde öncül düzenlemeler yapmak suretiyle piyasaların rekabete açılması gerekmektedir.
 
Elektronik haberleşme piyasası için de Elektronik Haberleşme Kanununun “Amaç” başlıklı birinci maddesinde amaçlar arasında “rekabetin tesisi” de sayılmaktadır. Düzenleyici kuruluş olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ikincil düzenlemeleri yaparken referans alacağı ilkelerden birisi de rekabetin tesisi prensibi olacaktır.
 
Ülkemizde de elektronik haberleşme sektörünü rekabete açmak ve sektörde rekabeti tesis etmek için Düzenleyici Kurum olan BTK tarafından alınan kararlar vardır. Bunların uygulamasında da bir takım işletmeciler ile yaşanan uyuşmazlıklar söz konusudur. Düzenleyici Kurum tarafından sektörde rekabetin tesisi ve sektörü rekabete açmak için alınan kararlar ve uygulaması konusunda Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık büyük katkı sağlayabilecek birikime ve tecrübeye sahiptir.