<

Elektronik Haberleşme Sektöründe Ulusal ve Uluslararası Tahkim

Tahkim, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların, taraflarca seçilen ve “hakem” denilen tarafsız özel şahıs(lar)ca karara bağlanmasıdır. Tahkim devlet yargısı dışında bir yargılama yöntemidir ve devlet mahkemelerindeki yargılamaya alternatif teşkil eder.
 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 1919 yılında Paris’te kurulmuştur. 139 ülkeden çeşitli şirketler ve birlikler ICC’ye üyedir. 1923 yılında kurulan ICC Tahkim Divanı, uyuşmazlıkları doğrudan çözen bir mahkeme değildir.
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), Türk Hukukunda tahkimi düzenleyen temel yasadır. Daha çok iç tahkime yönelik hükümler içerir. Türkiye’de yerel tahkimleri düzenlemek amacıyla hazırlanan HMK’un yetersiz kalması üzerine, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 21.06.2001 tarihinde TBMM’de kabul edilip 05.07.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Elektronik Haberleşme Kanunu yürürlüğe girmeden önce işletmeciler ile yapılan 3 tane GSM imtiyaz sözleşmesi bulunmaktadır. GSM işletmecileri ile imzalanan İmtiyaz Sözleşmelerinin hepsinde, bir kurumsal tahkim sistemi olan Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) tahkim kurallarının uygulanması ve aradaki uyuşmazlığın bu kurallara göre oluşturulacak bir hakem heyetince, yine bu kurallarda öngörülen usule göre gerçekleştirilecek bir yargılama ile çözüme kavuşturulması benimsenmiştir. Elektronik Haberleşme Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte yetkilendirme rejimi değişmiş olup, imtiyaz sözleşmeleri sürelerinin sonuna kadar geçerliliklerini devam ettirecektir.
 
Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, sektördeki uluslararası tahkim konusunda da birikimi bulunmaktadır.