<

İdare Hukuku

İdare Hukuku, İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Devlet idaresi ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İdare Hukukunun özellikle elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren, imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirmeler, arabağlantı, erişim, tarifeler, spektrum yönetimi, denetim, idari yaptırımlar vb. konularda Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık uzmanlığı bulunmaktadır. Bu konularda ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümünde, Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık etkin görev üstlenebilmektedir.