<


Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, özellikle bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme sektöründe sahip olduğu birikim ve tecrübesiyle hizmet vermektedir. Kurucusu olan Doç. Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK)’nun kuruluşundan itibaren 2014 Nisan ayının sonuna kadar değişik kademelerde görev yapmış olup, ülkemizde elektronik haberleşme alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip, önde gelen kişiler arasındadır.

 
BTK’da Daire Başkanlığı, Kurul Üyeliği ve Kurul II. Başkanlığı yapmış olan Ayhan Beydoğan, 14 yıllık Kurumsal hafıza ve birikime sahiptir. Sektörde rekabetin sağlanması ve düzenlenmelerin yapılması ile uygulanmasında stratejik öneme sahip görevler üstlenmiştir. Ayhan Beydoğan, sektörde sahip olduğu bilgi birikimi ile kurum ve kuruluşlara regülasyon risklerinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 
Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık, bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerini ulusal ve uluslararası tahkim davaları ile ulusal mahkemelerde temsil etmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası tahkim davaları ile ulusal mahkemelerdeki davalara mütalaa da hazırlamaktadır.