<

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Türk Hukukunda İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği: 406 ve 5809 Sayılı Kanunlar Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi, 2011/4
 
2. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Uyumlaştırma İhtiyaçları Neticesinde Ortaya Çıkan Yeni Bir Kurum: Avrupa Elektronik Haberleşme Pazarı İçin BEREC Doğru Bir Çözüm mü?, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2010 Cilt 6 Sayı 23
 
3. BEYDOĞAN, T. Ayhan,  Does The Data Retention Directive
Demonstrate a Proportionate Response to Terrorism, Ankara Law Review, 2010/2
 
4. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Telekomünikasyon Sektöründe Hukuki Düzenleme ve Rekabet İlişkisi, Yaklaşım, Sayı 137 Mayıs 2004, s.81-87.
 
5. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Gizlilik, Bilgi Edinme ve Demokrasi, Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1999, s.217-223
 
6. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Klasik ve Modern Liberalizmde Serbest İfade, Yeni Türkiye, Ocak Şubat 1999, s.197-201
 
7. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Demokrasilerde İfade Hürriyeti, Yeni Türkiye, Temmuz Ağustos 1999, s.821-828.
 
8. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Mahremiyet Hakkı (Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması) Basın Hürriyetine Karşı: İngiltere Örneği, Düşünen Siyaset, Kasım Sayısı, 1999.