<

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Mobil İletişimle İlgili Konularda Yapılan Hukuki Düzenlemeler ve Gelecek Öngörüleri, Cep Telefonundan Mobil İletişime: Yarın Artık Bugün Mü?, Galatasaray Üniversitesi, 6. Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL 06, Şubat 2011

2. BEYDOĞAN, T. Ayhan, Elektronik Haberleşme Sektöründe Baz İstasyonlarına İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve Buna Dair Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi, Elektronik Haberleşme Hukuku Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011.